Hoppa till sidans innehåll

Järpens IF Policy


                     Policy                      

 

        Järpens Idrottsförening

- Alla har en plats i JIFs gemenskap-

 

Idrott:

- är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål

- är framför allt att ha roligt tillsammans

- är sammanhållning både när det går bra och dåligt

- skapar kamratskap och suddar ut olikheter mellan människor

- är gemenskap

I Järpens IF:

Bedriver en barn- och ungdomsverksamhet för flickor och pojkar där alla får vara med.

Vi bedriver också seniorverksamhet.

Bedriver vi en verksamhet där glädje, gemenskap och kamratskap är det viktigaste

Välkomnar vi alla, oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg, religion, kultur eller by

Ska alla bli sedda, hörda och accepterade

Vill vi att så många som möjligt ska hålla på med idrott så länge som möjligt

Verkar vi för rent spel både på och utanför planen

Ger vi föräldrar och andra intresserade möjlighet att delta i vår verksamhet

Ger vi chansen till en aktiv och sund fritid ur ett hälsoperspektiv

Uppmuntrar vi till ett deltagande i flera idrotter

Verkar för jämställdhet samt för en drogfri verksamhet

Skall alla vara medlem och vara med och betala verksamhetsavgift samt ställa upp och jobba in pengar till föreningen.

Flickor & pojkar 7-9 år

 Från början är det viktigt att alla får chansen att testa och få förståelse för vad det

 innebär att vara med i ett lag. Att ”lära sig” tycka om idrott

- Allt ska vara roligt

- Träningarna ska vara lekfulla

- Viktigt att känna gemenskap och rent spel

- Träning enligt rekommendation från riksidrottsorganisationen

- Gärna delta i seriespel från 8 års ålder

- Uppmuntra till deltagande i andra idrotter

- Uppmärksamma hänsynstagande och laganda

- Ingen resultatrapportering

- Alla skall ges möjlighet att spela på alla platser i laget, även målvakt

- Alla spelar lika

Flickor & pojkar 10-12 år

Efter att ha spelat några säsonger kan man lite mer. Att ha roligt är fortfarande det viktigaste, men kraven höjs när det gäller hur man uppför sig på träning och match.

Koncentration på träningen är viktigt.

- Lekfull och varierad träning, som vidareutvecklar intresset för idrotten

- Vidareutveckling av speltekniken

- Lära ut grundläggande termer och regler för spelet

- Träning kvalificerar till match

- Gemenskap och rent spel betonas

- Träning enligt rekommendation från riksidrottsorganisationen

- Delta i seriespel

- Bör delta i en cup/år

- Insatsen är viktigare än resultatet

- Alla ska ges möjlighet att spela på alla platser i laget, även målvakt

- Vidareutveckla hänsynstagande och laganda

- Uppmuntra till deltagande i andra idrotter

- Individuell utveckling

- Ingen resultatrapportering

- Alla spelar lika

Flickor & pojkar 13 år och äldre

Självklart är det fortfarande glädjen som är det viktigaste. Men när man spelat så

här länge höjs kraven när det gäller uppförande, träningsnärvaro och att engagera

sig i gemensamma föreningsaktiviteter.  Vi uppmuntrar även spelarna till att ställa

upp som t ex domare eller hjälptränare.

- Rolig och meningsfull träning som vidareutvecklar spelarens kunskaper

- Fortsatt utveckling av termer, regler och spelförståelse

- Träning kvalificerar till match

- Gemenskap och rent spel betonas

- Träning enligt rekommendation från riksidrottsorganisationen

- Delta i seriespel

- Åka iväg och spela cup, en gång/säsong

- Alla bör träna på alla positioner, men med inriktning på specialisering

- Vidareutveckla hänsynstagande och laganda

- Uppmuntra till deltagande i andra idrotter

- Individuell utveckling, gärna i samarbete med andra lag

Seniorverksamhet

- Skall vara roligt

- Lagidrott på seniornivå bygger på solidaritet

- Disciplin, närvaro, och ambition blir viktigare

- På träning/match gör man alltid sitt bästa

- I representationslag spelar det bästa laget

- Föreningen skall i möjligaste mån erbjuda breddverksamhet även för seniorer där alla är välkomna.

- Det krävs att medlemsavgift samt verksamhetsavgiften är betald för att få vara med

- Det krävs aktivt deltagande i aktiviteter/arbeten vilka föreningen har bestämt för att stärka föreningens ekonomi och klubbkänsla

- Följa föreningens respektive lags regler och förhållningssätt om hur verksamheten skall bedrivas vilka skall klargöras innan säsongen så att alla vet om förutsättningarna innan.

Olika roller i Järpens IF

Klubbroll

Syftet är att med enkla medel bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

Och att ha verksamhet och ekonomi balans.

Idag bygger vi vår ekonomi på:

Aktivitetsstöd

Medlemsavgifter

Verksamhetsavgifter

Sponsorer

Lotterier;

Folkspel, Sportlotten, Svenska Spel & Medlemslotteriet

Gemensamma arbetsinsatser, t ex Västgård Game Fair & S:t Olavsloppet samt andra aktiviteter.

Arrangemang kring hemmamatcher

Några viktiga punkter för JIF:

Hålla vår föreningspolicy aktuell, och se till att den efterlevs

Stötta spelare, tränare, ledare och föräldrar med möjlighet till utbildning

Verka för jämställdhet samt för en drogfri verksamhet

Styrelsen ska vara drivande i verksamheten

Fotbollssektionen driver de dagliga frågorna inom fotbollen och Hockeysektionen för hockeyverksamheten.

Ledarroll

Som ledare i JIF ska du värna om gemenskap, sammanhållning och kamratanda.

Du ska även inspirera till en sund livsstil och en positiv människosyn.

Du får tillgång till bra idrottsanläggningar, bra material och utbildning.

Som ledare i Järpens IF förväntas du:

-Följa JIFs policy

-Arbeta positivt och engagerat med ditt lag

-Fokusera mer på utveckling än på resultat

-Uppmuntra till ”rent spel”

-Följa och stödja förbundens regler

-Komma först och gå sist

-Se och höra alla, nämna spelarna vid namn minst en gång/träning och match

-Ge spelarna möjlighet att hitta ”sin” plats i laget, låt alla spela på alla platser

-Skapa goda relationer med motståndare och domare

-Delta på möten som föreningen inbjuder till

-Fortbilda och utveckla dig

-Uppmuntra till spontanidrott och deltagande i andra idrotter

-Stöd andra ledare i hennes/hans roll som ledare

-Känna ansvar för material, anläggningar och tidbokning

-Ha nolltolerans mot mobbing och annan kränkande behandling

-Etablera en bra kontakt med föräldrar

Spelarroll

Som spelare i Järpens IF får du:

Glädje och gemenskap

Träningsmöjligheter och motion

Delta i seriespel och cuper

Träna och spela match på fina anläggningar

Möjlighet att bli ledare/domare/tränare

Försäkring under idrottsaktivitet i föreningen

Som spelare i Järpens IF förväntas du:

Vara en bra kompis och en god förebild för de yngre

Meddela om du inte kan delta på träning/match

Göra ditt bästa på träning/match

Spela ett rent spel, inte fuska för att få fördel

Lyssna på ledaren och följa instruktioner

Alltid tacka domare och motståndarlag efter match

Använda ett vårdat språk vid träning och match

Föräldraroll

Som förälder är du en viktig del i vår verksamhet. Det är viktig att föräldrar och

tränare/ledare har en öppen dialog och ett bra samarbete.

Som förälder i Järpens IF får du:

Chansen att uppleva idrottsglädje

Se ditt barn utvecklas tillsammans med andra

Känna trygghet, alla våra ledare följer föreningens riktlinjer

En aktiv fritid för ditt barn, där även du kan vara delaktig

Som förälder i Järpens IF förväntas du:

Betala medlems- och verksamhetsavgift

Ställa upp på föreningens mål och riktlinjer

Se till att ditt barn kommer i tid och att rätt utrustning är med

Se till att ditt barn meddelar frånvaro från träning/match

Uppmuntra och stötta hela laget på ett positivt sätt under träning/match

Låt ledarna coacha laget

Respektera domare och motståndarlag

Uppmuntra till rent spel

Ta del av information som kommer från föreningen, hör av dig om något är oklart

Ställa upp och skjutsa till vissa borta matcher

Sköta fikaförsäljning vid träning och hemmamatch, både i egna barnets lag samt i representationslaget, enligt schema.

Ställa upp på gemensamma arbetsinsatser i föreningen, t ex Västgård Game Fair & S:t Olavsloppet samt andra aktiviteter.

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling

I Järpens IF har vi en handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling som finns tillgänglig för alla på hemsidan: jarpensif.se (Kommer innom kort).

Syftet är att alla skall känna till handlingsplanen och arbeta förebyggande mot mobbning och diskriminering samt känna till vilka vägar det finns för att få hjälp. I handlingsplanen finns en stege som visar hur vi hanterar oacceptabla beteenden.

 

Järpens Idrottsförening

 

Järpens IF bildades 18 april 1923, som en utbrytning ur Järpens Skidklubb.

Enligt ett gammalt protokoll fanns en ”Järpens Idrottsförening” redan 1911.

Vad som hände med den är höljt i dunkel.

Föreningen har sin hemort i Åre kommun.

Postadress:

Röjsmovägen 8

837 31 JÄRPEN

 

Telefon:

0647-106 11

E-postadress:

This is a mailto link

Hemsidesadress:

www.jarpensif.se

 

Järpens IF – policy 2018

 

Uppdaterad: 08 MAJ 2018 21:19
Skribent: Jan Anders Lundhag
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Järpens IF
Röjsmovägen 8
83731 Järpen

Kontakt:
Tel: 064710611
E-post: This is a mailto link

Se all info